Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2022, 20:36:54
Tag: clb amc
  • VAMC và các công ty AMC muốn lập chợ mua bán nợ xấu
    Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) đang xúc tiến thành lập Câu lạc bộ AMC”. Hiện Câu lạc bộ đã nhận được sự thống nhất thành lập của 20 thành viên tham gia (VAMC và 19 công ty AMC).