Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 05 năm 2022, 06:31:14
Tag: core- banking
  • eBank X – Át chủ bài mới của TPBank
    Trước đây, công nghệ do con người vận hành, còn bây giờ công nghệ không những giải phóng con người khỏi công việc chân tay mà cả công việc đòi hỏi trí tuệ, sự chính xác cao…