Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 18:25:39
Tag: cửa hàng kinh doanh trái cây
  • Hà Nội có gần 800 cửa hàng trái cây an toàn
    Sau 9 tháng tiếp tục triển khai Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội”, đến nay, 798 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP. Hà Nội đã được cấp đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.