Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 05 năm 2022, 06:22:10
Tag: cửa hàng pizza hut
  • Đơn vị vận hành Pizza Hut tính chuyện phá sản
    NPC International, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng Pizza Hut lớn nhất nước Mỹ, đang xem xét các phương án tái cấu trúc, kể cả nộp đơn tuyên bố phá sản do ôm gánh nợ 1 tỷ USD trong khi cuộc đua trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống ngày càng khốc liệt.
  • Số phận cửa hàng Pizza Hut và "người hùng Đồi Ngô"
    Hai câu chuyện vốn chẳng liên quan gì đến nhau, một là chuyện thầy giáo tố cáo tiêu cực thi cử, một là doanh nghiệp vốn nước ngoài xin giấy phép mở thêm cửa hàng đồ ăn nhanh ở Việt Nam. Nhưng cái cách mà chủ thể câu chuyện đã và có thể sẽ phải đối mặt khiến người ta không thể không đặt rất nhiều câu hỏi về sự minh bạch trong môi trường giáo dục và sự minh bạch trong môi trường kinh doanh.