Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 01 năm 2022, 04:09:37
Tag: cước truyền hình cáp
  • Sắp quản giá cước và chất lượng truyền hình trả tiền
    Theo Đề cương Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, sẽ có những nguyên tắc về áp dụng giá cước trên cơ sở giá thành cũng như quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng truyền hình trả tiền.