Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 06:49:04
Tag: đại đoàn kết dân tộc
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
    Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và cũng là “Ngày hội đại đoàn toàn kết dân tộc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt, trong đó có tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.
  • [Longform] Đại thắng mùa Xuân 1975 và bài học sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
    45 năm trước, vào mùa Xuân Ất Mão 1975, với sức mạnh của Tổng tiến công và nổi dậy, dân tộc Việt Nam đã ghi thêm vào trang sử đấu tranh chống ngoại xâm một chiến công hiển hách - giành toàn thắng trong cuộc kháng chiến trường kỳ hơn 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.