Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 23:24:15
Tag: Đại hội Đảng bộ tỉnh kiên giang lần thứ xi
  • Kiên Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy
    Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu ông Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.