Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 08 năm 2021, 00:18:42
Tag: daiwa việt nam
  • Đầu tư của Nhật Bản có xu hướng lan tỏa sâu rộng tại Đà Nẵng
    Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đang có xu hướng lan tỏa sâu rộng tại Đà Nẵng. Hàng loạt doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực đầu tư khác nhau đã liên tiếp đến Đà Nẵng để khảo sát, tìm hiểu, thỏa thuận và ký kết đầu tư. Để chủ động nắm bắt cơ hội, Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm và quan tâm đặc biệt đến những doanh nghiệp làm ăn có uy tín như Nhật Bản.