Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 08 năm 2020, 02:41:44
Tag: dịch bệnh Đà nẵng
  • Vietravel ghi nhận quý lỗ thứ ba
    Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Mã VTR) ghi nhận quý lỗ thứ ba liên tiếp. Trước đó Công ty cũng thông báo thay đổi Tổng giám đốc.