Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 19:58:21
Tag: điện thoại nokia lumia
  • "Tiên đoán" vận mệnh của Microsoft - Nokia
    Cuối cùng thì Nhà máy Nokia Bắc Ninh cũng đã chính thức được đổi tên thành Microsoft Mobile Việt Nam - bước hợp thức hóa cuối cùng cho việc đổi chủ của Bộ phận Thiết bị và Di động của Nokia. Nhưng đổi chủ, đổi tên liệu có giúp hãng sản xuất điện thoại di động này đổi vận?