Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 03:41:19
Tag: đỉnh mới
  • Ngày 17/5, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới cả về công suất và lượng
    Dẫu chưa phải nắng nóng đỉnh điểm nhưng tiêu thụ điện đã cao kỷ lục, vận hành hệ thống điện thời gian tới gặp nhiều thách thức. Cụ thể, ngày hôm qua, 17/5/2019, mức tiêu thụ điện toàn hệ thống lại đạt kỷ lục mới với công suất đỉnh đầu nguồn toàn hệ thống lên tới 35.912 MW và lượng điện năng tiêu thụ đầu nguồn lên đến 755 triệu kWh.