Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Tag: đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục
  • Mở cánh cửa hội nhập bằng giáo dục 4.0
    Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đi vào tất cả các ngõ ngách của cuộc sống, tạo ra sự thay về đời sống, kinh tế xã hội và giáo dục cũng không ngoại lệ. Đây chính là cơ hội cũng đồng thời là thách thức của ngành giáo dục.