Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 06 năm 2024,
Tag: dự thảo luật doanh nghiệp
  • Hộ kinh doanh “vô hình” trước các ưu đãi
    Hộ kinh doanh hoàn toàn có thể là một đối tác làm ăn đáng tin cậy. Điều này không chỉ phụ thuộc vào chủ hộ, mà còn cần sự bảo đảm của quy định pháp lý. Tuy nhiên, hiện tại, 1,6 triệu hộ kinh doanh có đăng ký chưa có sự bảo đảm này.
  • DN không nhất thiết phải có con dấu
    Con dấu chỉ là vật vô tri, vô giác, nhưng nhiều doanh nghiệp đã bị “tê liệt” vì vật vô tri, vô giác này. Vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, khi hướng dẫn Luật Doanh nghiệp sửa đổi, không nên quy định bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng con dấu.
  • Rất khó bộ, ngành nào tự chặt chân mình
    Mục tiêu luật hóa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội với dự thảo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi đang bị sự chậm trễ của các bộ, ngành chặn lại.