Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 11:29:48
Tag: flag ets
  • FECON bắt tay FLAG ETS nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý rác thải
    Chiều nay (19/12), Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON và Tập đoàn FLAG ETS (Flag Environmental Technologies Systems, LLC) của Hoa Kỳ đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc Hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Khu liên hợp xử lý chất thải huyện Sóc Sơn, Hà Nội.