Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 04:19:25
Tag: gdp 9 tháng 2021
  • Việt Nam sẽ sớm phục hồi nền kinh tế
    Khả năng tăng trưởng kinh tế Việt Nam được cải thiện tốt hơn trong những tháng cuối năm là tương đối khả quan, tạo động lực cho năm 2022 hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng đề ra.