Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 21:48:13
Tag: gel rửa tay khô
  • VINACHEM chung tay cùng cộng đồng chống đại dịch nCoV
    Ngay từ những ngày đầu khi có thông tin về dịch bệnh do chủng mới của virus Corona ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và tác động đến nền kinh tế trong nước, để chủ động việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra và ổn định sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và Địa phương về việc tăng cường phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona.