Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2021, 05:08:28
Tag: giảm lương hưu
  • Ngày Lao động, nói chuyện lương hưu, tuổi nghỉ hưu
    Nâng tuổi nghỉ hưu và thay đổi cách tính lương hưu công chức, viên chức đang là hai vấn đề nổi bật, gây nhiều tranh cãi trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi khi tăng nhiều nghĩa vụ nhưng lại giảm quyền lợi của người lao động.
  • Không tán thành tăng tuổi nghỉ hưu
    Trước đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với từng nhóm đối tượng của Chính phủ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH), cơ quan thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã không tán thành.