Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 00:07:31
Tag: góc nhìn Đầu tư
 • Đưa nông nghiệp sản xuất theo hướng công nghiệp
  Kế hoạch đầu tư 7.800 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp Vùng đồng bằng Bắc Bộ tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) mà Công ty Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa công bố đã gây sự chú ý và thú vị cho những người quan tâm.
 • Môi trường đầu tư và chuẩn mực quốc tế
  Mục tiêu thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao đang được nhắc tới, như một trong những động lực quan trọng để kinh tế Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững những năm tới.
 • Nói không với dự án thua lỗ
  Với mục tiêu rõ ràng rằng “Nhà nước nhất quyết không dùng tiền ngân sách để bù lỗ, hỗ trợ cho các dự án này nữa”, 12 dự án, nhà máy đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả trong ngành công thương đã được định mốc thời gian 2 năm để xoay chuyển cơ bản tình trạng hiện nay.
 • Phép vua và lệ làng
  Năm 2016 sắp kết thúc. Do vậy, đây là thời điểm quan trọng để các bộ, ngành đưa ra những giải pháp rốt ráo nhằm thực hiện thành công Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2017, với những mục tiêu quan trọng như tăng trưởng GDP đạt 6,7%, lạm phát 4%, tăng trưởng xuất khẩu 6 -7%...
 • Chính phủ cần làm gương
  “Chính phủ cần làm gương”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói trong cuộc họp Chính phủ tháng 11/2016, với các thành viên Chính phủ.