Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2021, 05:07:32
Tag: gpbank sắp quốc hữu hóa
  • Dọn đường quốc hữu hóa GPBank?
    Việc Ngân hàng Nhà nước “truất” quyền của 3 thành viên HĐQT GPBank, đồng thời cử người củaVietinBank sang làm đại diện GPBank dường như đang dọn đường cho việc quốc hữu hóa GPBank.