Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 00:51:08
Tag: gpbank thay người đại diện
  • Dọn đường quốc hữu hóa GPBank?
    Việc Ngân hàng Nhà nước “truất” quyền của 3 thành viên HĐQT GPBank, đồng thời cử người củaVietinBank sang làm đại diện GPBank dường như đang dọn đường cho việc quốc hữu hóa GPBank.