Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 15:01:39
Tag: hassyu
  • Cienco 1 bán 21,7 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược
    Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) -  một trong số 9 tổng công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ phải thực hiện xong cổ phần hóa Công ty mẹ trong quý I/2014 vừa hoàn tất việc 21,7 triệu cổ phiếu cho 3 đối tác chiến lược. Báo động đỏ Cienco8