Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Tag: hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
  • Doanh nghiệp Việt cần áp dụng chuẩn quốc tế về chuỗi cung ứng
    Chuỗi cung ứng (Supply Chain) là quá trình điều hành và quản lý sự lưu thông hàng hóa thông qua việc thống kê và đặt hàng từ các nhà cung cấp phục vụ cho quá trình sản xuất liên tục đến khâu phân phối hàng hóa. Việc phát triển và quản trị tốt chuỗi cung ứng được đánh giá có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.