Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 15:37:51
Tag: hỗ trợ tín dụng cho phụ nữ
  • Tín dụng chính sách, điểm tựa nâng cao vị thế phụ nữ Việt
    Những thành quả giảm nghèo đặc biệt cho phụ nữ từ các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã góp phần quan trọng trong hoạt động bình đẳng giới, như Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá: “Việt Nam là một quốc gia đạt được sự thay đổi nhanh chóng nhất về xóa bỏ khoảng cách giới trong 20 năm qua ở khu vực Đông Á”.