Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 15:24:19
Tag: khu công nghiệp - Đô thị bàu bàng
  • Khởi động xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng
    Chào mừng 41 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 27/4/2016, Tổng công ty Becamex IDC (Becamex IDC) tổ chức Lễ khởi động xây dựng và phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương). Đây là cơ sở góp phần đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.