Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 15:47:58
Tag: khu đô thị nam long Đại phước
  • Nam Long mở rộng thị trường ra miền Bắc
    Hôm qua (28/3), Nam Long công bố mở rộng thị trường ra miền Bắc với dự án đầu tiên là Khu đô thị Nam Long - Hải Phòng, đồng thời triển khai thêm 2 khu đô thị tại Đồng Nai. Đây là động thái nằm trong chiến lược phát triển khu đô thị bứt phá của tập đoàn này.