Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 21:08:29
Tag: khu vực miền núi
  • Thiếu thông tin thị trường cho khu vực miền núi, biên giới
    “Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của nước ta có trên 130 huyện; trên 200 huyện có xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, có khoảng 48 triệu dân, chiếm gần hơn một nửa dân số của cả nước. Đời sống của nhân dân tại các vùng dân tộc và miền núi nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Các dân tộc sinh sống trên khu vực này đều có trình độ phát triển thấp”. Đó là những thông tin vừa được đề cập tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả thông tin thị trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới trong hội nhập” do Bộ Công Thương, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.