Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 14:55:26
Tag: kiêng tầng 13
  • Vì sao Doanh nhân Trương Gia Bình không "kiêng" tầng 13?
    “Gài” thế nào thì Trương Gia Bình cũng nhất định không nói về vai trò cá nhân của mình ở FPT. Lý do là vì, FPT không phải của riêng ông, mà là máu thịt của “những người FPT”. “Tôi chỉ là người thổi lửa và giữ lửa ở FPT”, ông nói một cách giản dị.