Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 16:10:39
Tag: laptop khan hàng
  • Laptop khan hàng, tăng giá
    Năm học mới sắp đến, trong khi Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều trường bắt đầu học trực tuyến; các cơ quan, doanh nghiệp cũng làm việc online, khiến nhu cầu mua laptop tăng, giá bị đẩy lên cao.