Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 06:15:21
Tag: luật
 • Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 9 luật
  Ngày 11/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 9 luật: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Đặc xá; Luật Công an nhân dân; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Giáo dục đại học; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi.
 • Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2016
  Kể từ ngày 1/7/2016, 14 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ được áp dụng, như: Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi không chịu thuế giá trị gia tăng; Quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo cấp bậc hàm; Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiếu để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân...
 • 10 Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2016
  Từ ngày 1/1/2016, 10 luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật kiểm toán; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật tổ chức Quốc hội.
 • Giảm cấp phó, sẽ… thiếu người đi họp
  Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có quá nhiều cấp phó, vì vậy, chiều nay tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách, cho ý kiến vào Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, các Đại biểu Quốc hội kiên quyết giảm số lượng cấp phó.
 • Bắt đầu rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh
  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý.