Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 22:47:23
Tag: mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
  • [Infographic] Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
    Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 hướng tới đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị; đến năm 2025, 80% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.