Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 21:49:47
[Infographic] Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
ĐT (Theo TTXVN) - 26/10/2019 09:17
 
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 hướng tới đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị; đến năm 2025, 80% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.
[Infographic] Những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới
Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất toàn diện,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư