Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 05 năm 2022, 02:44:21
Tag: ngân hàng hợp tác xã
  • CO-OPBank Khai trương Phòng giao dịch tại huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
    Ngân hàng Hợp tác xã (CO-OP Bank) Chi nhánh Kiên Giang mới đây khai trương Phòng giao dịch Giồng Riềng tại thị trấn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đây là Phòng giao dịch thứ 2 trên địa bàn huyện nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang, nhằm điều hòa và hỗ trợ tài chính kịp thời cho các Quỹ tín dụng nhân dân ở địa phương đang này hoạt động mạnh.