Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 22:41:15
Tag: ngân hàng thương mại Đầu tư và phát triển việt nam
  • BIDV được phép tăng vốn điều lệ lên 30.804 tỷ đồng
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tăng vốn điều lệ từ 28.112 tỷ đồng lên 30.804 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua.