Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 01 năm 2022, 03:57:11
Tag: nghị quyết số 50-nq/tw
  • “Lật mặt” hoạt động chuyển giá
    Tất cả doanh nghiệp hoạt động đều vì lợi nhuận, vì vậy, thua lỗ liên tục chắc chắn phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Doanh nghiệp nào làm ngược “quy luật” này chắc chắn là bất thường.
  • FDI, an ninh quốc gia và tăng trưởng bền vững
    Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.