Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 06:26:20
Tag: nhiệt điện khí
  • PVPower với nỗi lo điện khí
    Đạt được kết quả tốt ngay trong năm đầu tiên cổ phần hóa, nhưng hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) cũng phải đối mặt với không ít thách thức mới.