Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 10:54:09
Tag: no17-1 sài Đồng
  • Tranh chấp tại chung cư: Khó dứt
    Tranh chấp chung cư những tưởng sẽ ít xảy ra sau khi Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn với những quy định rõ ràng về quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị, cư dân, đơn vị quản lý tòa nhà… có hiệu lực, nhưng nó vẫn thường xuyên xảy ra và vẫn từ những nguyên nhân… rất cũ.