Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 05 năm 2022, 21:39:28
Tag: nông dân đầu tư lớn
  • Bắc Ninh: Khi nông dân đầu tư lớn
    Những nông dân có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm trong lĩnh vực nông nghiệp khẳng định sự vươn lên bền bỉ dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư lớn, để thay đổi cuộc sống tốt hơn.