Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 23:18:02
Tag: Ông Đỗ nhất hoàng
  • Đo tác động FDI bằng sức doanh nghiệp nội
    Khoảng cách vẫn xa giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước đang làm đổi chiều nhiều tác động tích cực của dòng vốn này tới nền kinh tế Việt Nam.