Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2022, 19:17:58
Tag: phát động chương trình sữa học đường tại hà nam
  • Hà Nam phát động chương trình Sữa học đường
    Đề án Sữa học đường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 được triển khai với tổng kinh phí 187,3 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là đơn vị cung cấp sữa với mức hỗ trợ 25,1% giá thành sản phẩm, tiết kiệm cho ngân sách tỉnh gần 45 tỷ đồng