Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 05 năm 2022, 22:50:55
Tag: phiên họp 37 của uỷ ban thường vụ quốc hội
  • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 13 dự án Luật
    Từ ngày 9/9 đến ngày 21/9/2019, Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.