Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 08 năm 2020, 20:51:28
Tag: phòng chống cháy rừng
  • Kiểm lâm chủ động bảo vệ rừng bền vững
    Biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi thất thường về thời tiết tạo thuận lợi cho xuất hiện các vụ cháy rừng với nhiều quy mô khác nhau tại nhiều nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Làm thế nào hạn chế tình trạng này, đảm bảo phát triển bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ rừng giai đoạn 2019-2020.