Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2022, 10:10:15
Tag: quản lý bđs
  • Quản lý bất động sản 4.0
    Cách mạng 4.0 đã bắt đầu trong thị trường bất động sản với những ứng dụng công nghệ sâu rộng chưa từng thấy vào mọi quy trình. Xu hướng này đang tạo ra những sản phẩm bất động sản 4.0 và khách hàng 4.0, đặt ra thách thức không nhỏ cho quản lý bất động sản.