Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Tag: quy mô kinh tế việt nam
  • Đánh giá lại GDP để lập kế hoạch sát thực tế hơn
    TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 là một dữ liệu quan trọng để xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. “Đây cũng là tài liệu rất quan trọng làm cơ sở xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030”, ông Lâm cho biết thêm.