Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 03:04:40
Tag: rác thải điện tử
  • Bắt đầu tái chế rác thải điện tử tại Việt Nam
    Lượng rác thải điện tử tại Việt Nam đang ngày một tăng cao, nhưng nhận thức của người dân về rác thải điện tử vẫn còn rất hạn chế. Chương trình Vietnam Recycles sẽ giúp Việt Nam thu hồi và tái chế rác thải điện tử.
  • Mối họa từ hàng triệu tivi, tủ lạnh thải loại
    Số lượng thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE) ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Theo ước tính, tới năm 2020, riêng TP. Hà Nội sẽ  thải bỏ 161.000 tivi, 97.000 PC, 178.000 tủ lạnh, 136.000 máy giặt và 97.000 điều hòa nhiệt độ. Tại TP. HCM , ước tính sẽ có 700.000 tivi, 290.000 PC, 424.000 tủ lạnh, 399.000 máy giặt và 330.000 điều hòa nhiệt độ bị thải bỏ.