Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 00:02:35
Tag: sáp nhập tp. hạ long hoành bồ
  • Quảng Ninh sáp nhập TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ: Xác lập vị thế mới
    Với mục tiêu tạo hạt nhân khởi động đủ tầm để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Quảng Ninh đang từng bước, cẩn trọng thực hiện việc sáp nhập TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ trong năm 2019 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.