Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 10 năm 2021, 15:00:07
Tag: sứ mệnh doanh nhân
  • Sứ mệnh doanh nhân và những đòi hỏi của thời cuộc
    1.000 doanh nhân cả nước đến Đà Nẵng hôm nay, ngày 5/10, đứng bên nhau, hướng ra phía biển Đông và hát bài “Tự nguyện”. "Trách nhiệm với vận mệnh quốc gia, với mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2045 đã đưa các thế hệ doanh nhân Việt hội tụ", ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ.