Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 24 tháng 06 năm 2024,
Tag: tái cơ cấu dnnn
 • Tìm lại sức mạnh cho doanh nghiệp nhà nước (Bài 3)
  Với nguồn lực đang nắm giữ, doanh nghiệp nhà nước đáng ra phải là một động lực phát triển, là đầu tàu theo đúng nghĩa, không thể cứ là những ví dụ điển hình của sử dụng sai lệch nguồn lực, kém hiệu quả... Sau gần 20 năm thực hiện tái cơ cấu, đã đến lúc doanh nghiệp nhà nước phải trở lại đường ray phát triển, tìm lại hình ảnh thực của chính mình.
 • Tìm lại sức mạnh cho doanh nghiệp nhà nước (Bài 2)
  Với nguồn lực đang nắm giữ, doanh nghiệp nhà nước đáng ra phải là một động lực phát triển, là đầu tàu theo đúng nghĩa, không thể cứ là những ví dụ điển hình của sử dụng sai lệch nguồn lực, kém hiệu quả... Sau gần 20 năm thực hiện tái cơ cấu, đã đến lúc doanh nghiệp nhà nước phải trở lại đường ray phát triển, tìm lại hình ảnh thực của chính mình.
 • Đánh giá về doanh nghiệp nhà nước phải khách quan
  Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) diễn ra vào hôm nay (21/11) sẽ đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đánh giá về DNNN cần phải khách quan, đặt trong bối cảnh từng thời kỳ cụ thể.
 • Tìm lại sức mạnh cho doanh nghiệp nhà nước (Bài 1)
  Với nguồn lực đang nắm giữ, doanh nghiệp nhà nước đáng ra phải là một động lực phát triển, là đầu tàu theo đúng nghĩa, không thể cứ là những ví dụ điển hình của sử dụng sai lệch nguồn lực, kém hiệu quả... Sau gần 20 năm thực hiện tái cơ cấu, đã đến lúc doanh nghiệp nhà nước phải trở lại đường ray phát triển, tìm lại hình ảnh thực của chính mình.
 • Tái cơ cấu phải xuất phát từ thực tế doanh nghiệp
  Một trong những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII vừa bế mạc là đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. “Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước song song với cổ phần hóa, thoái vốn, nhưng phải xuất phát từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp”, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Vinacomin, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chia sẻ.