Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 14:49:52
Tag: tài sản của nhà nước
  • Bỏ bộ chủ quản: Việc không thể chần chừ
    Dù chưa hết lấn cấn, nhưng “nước đã đến chân”, nên các bộ, ngành sẽ không thể bàn lùi được nữa trong việc chọn mô hình cho cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.