Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 19:27:21
Tag: tân tỷ phú
  • Top 20 tân tỷ phú thế giới năm 2015
    Số lượng tỷ phú của thế giới ngày một dài ra, trong đó rất nhiều người xuất thân từ giới công nghệ, như 20 tân tỷ phú năm 2015 theo công bố của Forbes.