Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Tag: thông tư số 38/2015/tt-btc
  • Bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan
    Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC, quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời, bãi bỏ 13 Thông tư có liên quan.